Generelt om Google AdWords’ hellige treenighed

Googles meget succesfulde annonceringsplatform AdWords, har været med til at løfte mange virksomheders præstationer til niveauer, som højst sandsynligt ikke havde været mulige foruden den. Som titlen antyder, kan man overordnet set på Google AdWords få vist annoncer i forskellige formater på tre forskellige dele af AdWords. Nedenstående vil kort gennemgå de tre, teknologien bag samt lidt om best practice når man annoncerer herpå.

 

Google Search

 

Annoncering på Google Search består af de tekstannoncer, som ligger øverst og nederst i søgeresultaterne på Google. Dette er den mest klassiske og mest udbredte måde på at annoncere på Google AdWords på, eftersom det er her, hvor søgeord spiller den afgørende rolle.

Hos annoncørerne på Google Search ligger konkurrencen altså i at optage de højst placerede søgeresultater ved søgninger på ord, som er værdifulde for de pågældende virksomheder. Måden hvorpå Google vurderer, hvilke annoncører, der skal have de højeste positioner, er ved hjælp af en auktion. Annoncørerne byder altså på, hvor meget de maksimalt er villige til at betale pr. klik på det søgeord, de gerne vil annoncere på. Det er dog ikke denne såkaldte ”budpris”, som alene afgør positionen, eftersom Google også vurderer annoncørernes kvalitetsresultater. Kvalitetsresultatet afgøres ud fra tre aspekter: Annoncens relevans i forhold til den pågældende søgning, landingssidens relevans og forventet CTR (click-through-rate).

Med disse informationer ganger Google AdWords’ algoritme budprisen med kvalitetsresultatet (som bliver givet med en karakter fra 1-10, hvor 10 er bedst) for alle annoncører, hvilket giver hver annoncør en såkaldt ”Ad Rank”. Annoncøren med den højeste Ad Rank får den højeste position i søgeresultatet. Simple as that.

Vil man eksempelvis gerne annoncere for en bordløber, kan man altså score et højt kvalitetsresultat ved at lade ordet ”bordløber” indgå i annoncen og have en landingsside dedikeret til bordløbere.

 

Google Shopping

 

Når man annoncerer på Google Shopping vil ens resultater også blive vist ved en normal Google søgning, enten ved siden af eller over de søgeresultater, der er i tekstformat. Google Shopping annoncer fungerer meget optimalt, eftersom disse bliver vist i billedformat, hvilket fanger brugeres opmærksomhed nemmere end tekst. Ved klik på en Google Shopping annonce bliver brugeren ført direkte ind på en produktside, hvor personen kan foretage købet, hvilket ydermere er positivt for annoncøren.

Det tekniske bag Google Shopping fungerer således, at man tilføjer sit produktkatalog i en Google Merchant Center konto, hvorefter man linker denne konto med sin AdWords konto og afgiver en budpris for sine annoncer. Alt efter hvad der står i produkttitlerne samt -beskrivelserne, vil Google vise en annoncørs Shopping annonce, hvis dette stemmer overens med en given søgning.

Hvis man ønsker at vise Shopping annoncer for et produkt, som eksempelvis dækkeservietter, og ordet ”dækkeserviet” indgår i produkttitlen og -beskrivelsen i en virksomheds katalog, vil annoncen altså blive vist ved en søgning på dette, hvis buddet er tilstrækkeligt.

 

Google Displaynetværk

 

Displaynetværket dækker over flere millioner af hjemmesider på internettet, som Google har et samarbejde med. Dette samarbejde består i, at hjemmesiderne giver lov til at få vist Displayannoncer på deres hjemmeside til gengæld for et cut af den klikpris, som Google tjener, hvis en bruger klikker på denne Displayannonce.

Displayannoncer bliver også kaldt bannerannoncer og bliver altså vist på diverse hjemmesider på nettet. Annoncører kan målrette disse annoncer på forskellige måder, hvoraf remarketing er den klart mest udbredte. Remarketing annoncer på Displaynetværket fungerer sådan, at en annoncør opretter en annonce, som bliver vist til brugere, der tidligere har besøgt annoncørens hjemmeside. Dette skaber relevans og incitament til at klikke på annoncen.

 

Ovenstående er kort fortalt og der ligger naturligvis meget mere bag, både omkring den tekniske opsætning bag og hvordan man mest effektivt annoncerer på Google AdWords. Dog bør det give en basisviden, som man med fordel kan bygge videre på.


Ingen kommentarer

Skriv et svar